Verslagen 2020


2020 Augustus

Beste tandemvrienden,

In ons vorige algemene bericht, in april was dat al weer, hebben wij aangegeven dat er na de zomervakanties pas weer tandemtochten geprogrammeerd staan. De besmettingen met het Covid-19 virus waren de afgelopen maanden duidelijk verminderd. Doordat we met z’n allen in de vakantietijd weer meer ‘in het normale’ zijn gaan leven, zijn de omstandigheden toch wel weer veranderd. Her en der zijn in ons land en vooral ook in de randstad weer diverse ‘cluster’ besmettingen ontstaan. De kans om ‘ongemerkt’ besmet te raken en zodoende ook weer anderen mogelijkerwijs te besmetten is op dit moment weer sterk toegenomen. Onze deelnemers komen vanuit het hele land, waar wij als organisatie duidelijk rekening moeten houden.

Omdat de veiligheid (en de gezondheid) van de deelnemers aan onze tandemtochten altijd voorop staat, hebben wij als bestuur van de STAG, gezien de huidige omstandigheden, uiteindelijk het lastige besluit genomen om de resterende tandemtochten van dit jaar NIET door te laten gaan. Het gaat dus om de geplande ritten op zaterdag 29 augustus, zaterdag 3 oktober en zaterdag 7 november. Het is voor onszelf ook een hele teleurstelling, maar de actuele situatie biedt ons geen andere mogelijkheid.

Mocht je echter in de komende periode op individuele basis én met een eigen voorrijder toch graag een dagje in onze prachtige streek willen fietsen, dan stellen wij graag in Sassenheim een tandem ter beschikking. Heb je hierin interesse, neem dan gerust contact met ons op om hiervoor een afspraak te maken.

Verder kunnen wij nog melden dat wij in samenwerking met een deskundige bezig zijn met de ‘bouw’ van een eigen website voor de STAG, waarbij het straks onder andere de bedoeling is dat je je ook via deze site op kunt geven voor deelname aan een tandemtocht. We zullen jullie op de hoogte houden van de verder ontwikkelingen met deze website.

Rest ons nog jullie een fijne en gezonde zomertijd te wensen en we zullen elkaar op een later moment zeker weer ontmoeten.


2020 April

Beste tandemvrienden,

Het Covid-19 virus (Corona virus) houdt onze samenleving op dit moment nog steeds in een stevige houdgreep. Veel mensen hebben er min of meer direct mee te maken, hetzij vanwege het zelf besmet zijn of een familielid of een bekende, anderszins via het werken in de gezondheidszorg. En anders hebben we er wel mee te maken vanwege allerlei beperkingen die ons onder invloed van deskundigen door de overheid zijn opgelegd om het virus zo snel mogelijk onder controle te krijgen, waardoor de gezondheidsrisico’s zo klein mogelijk worden gehouden. Een van deze beperkingen is de zogenaamde 1,5 meter afstand maatregel, waar we waarschijnlijk wat langer mee te maken zullen gaan krijgen. Omdat we tijdens het tandemfietsen deze beperking onmogelijk kunnen toepassen, hebben we als bestuur van de STAG besloten om ook de geplande tandemtochten in de maand juni NIET door te laten gaan.

Omdat er in de maanden juli en augustus sowieso geen tandemtochten door ons worden georganiseerd, betekent dit alles dat er door de STAG pas na de zomervakantie weer tandemtochten georganiseerd zullen worden. Wij zijn ons ervan bewust dat dit wel een heel erg lange periode is dat er niet in georganiseerde vorm ‘getandemd’ kan worden. Ook wij moeten de gezondheidsrisico’s voor iedereen zoveel mogelijk beperken om te helpen dat we zo snel mogelijk weer in de normale situatie terug kunnen komen. Wij hopen dat jullie begrip hebben voor het genomen besluit, want alleen op deze manier denken wij een bijdrage te kunnen leveren om het virus zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

Wij willen verder iedereen in deze bizarre periode een hart onder de riem steken die op één of andere manier rechtstreeks te maken hebben met het Covid-19 virus.