Ons doel


In de geest van de oprichtingsakte van 8 april 1986 is het doel van de Stichting Tandem Activiteiten Gehandicapten (S.T.A.G.):

Het bevorderen en stimuleren van de tandem-fietssport voor mensen met een visuele beperking.

Zij tracht onder meer dit doel te bereiken door:

– Het organiseren van fietstochten, gecombineerd met culturele en andere recreatieve activiteiten.

– Het ter beschikking stellen van tandems als vervoermiddel aan of ten behoeve van mensen met een visuele beperking.