Reglementen


STICHTING TANDEM ACTIVITEITEN GEHANDICAPTEN (S.T.A.G.)
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De S.T.A.G., verder aan te duiden als STAG, is een stichting zonder
winstoogmerk en gevestigd in Sassenheim. Doelstelling is het
aanbieden, tegen zo gering mogelijke kosten, van een gezonde,
actieve dagbesteding voor mensen met een visuele beperking.
Hiertoe worden ongeveer zeven keer per jaar vanuit Sassenheim
tandem-fietsdagtochten op zaterdag georganiseerd.

Voor de veiligheid tijdens de tandemtochten dient er met onderstaande
punten rekening gehouden te worden:

– Uit veiligheidsoverwegingen en een betere herkenbaarheid als groep
tijdens de ritten, dragen zowel de voorrijders als de achterrijders een
reflecterend hesje. Deze hesjes worden aan het begin van de rit
uitgereikt en dienen aan het eind van de dag weer ingeleverd te
worden.
– Degene die de rit heeft uitgezet zal voorop rijden, tenzij iemand anders
is aangewezen om deze taak uit te voeren. Ook weer uit
veiligheidsoverwegingen is het zaak om achter deze voorste tandem te
blijven rijden. Bij herhaalde waarschuwingen door de leiding kan
verdere deelname aan volgende tandemtochten geweigerd worden.
– De STAG beschikt ook over een aantal tandems met trapondersteuning.
Om zo lang mogelijk van deze ondersteuning te kunnen genieten
vragen wij om deze trapondersteuning zo gedoseerd mogelijk te
gebruiken, zoals bij bruggen en bij sterke tegenwind. Geen enkele
deelnemer kan een claim leggen op het gebruik van een tandem met
trapondersteuning. Er zal per rit beoordeeld worden wie zo’n tandem
ter beschikking krijgt.
– Behandel elke tandem alsof hij van uzelf is.
– Voor ieders veiligheid dienen de aanwijzingen van de leiding opgevolgd
te worden.
– De STAG stelt zich niet aansprakelijk voor enige geleden schade door
onvoorzichtig handelen van de deelnemers.
– Ben je zelf in het bezit van een fietshelm, laat niets je tegenhouden om hem
tijdens het fietsen te gebruiken.
– Door deelname aan de rit gaat u akkoord met bovenstaande punten.

Sassenheim, augustus 2022